Stavební servis

Stavební servis Vám zajistí:
– projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení
– projektovou dokumentaci k dodatečnému stavebnímu řízení ( legalizace stavby)
– projektovou dokumentaci k výstavbě inženýrských sítí na pozemku
– návrhy dělení pozemku
– pasport stavby ( zjednodušená dokumentace stavby)
– vyklízení budov
– zpracujeme pro vás radonový průzkum na pozemku nutný ke stavebnímu řízení

Měření radonu

Měření provádíme rychle a odborně na certifikovaných přístrojích. Potřebujete-li změřit radon, zašlete nám nezávaznou poptávku. Zpracujeme Vám konkrétní nabídku dle vašich požadavků.

Pro naše zákazníky zajišťujeme měření jehož cílem je:

• zjištění radonového rizika stavebního pozemku – jde o povinné měření před výstavbou nového objektu, které je součástí stavebního řízení,
• měření obsahu radonu v ovzduší budovy – je důležité především pro přízemní byty a obytné místnosti v novostavbách nebo stávajících nemovitostech v místech s podezřením na zvýšenou koncentrací radonu,
Z výše uvedených způsobů měření radonu získáme přehled o koncentraci radioaktivních přeměn radonu v určité lokalitě a o způsobu, kterými proniká do konkrétního objektu. Teprve po důkladném šetření lze získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.
Zvýšené koncentrace radonu jsou zdraví škodlivé. Je tedy více než vhodné učinit maximum pro ochranu svého zdraví a zdraví svých blízkých, a předejít tak možnosti poškození zdraví z pobytu v závadném prostoru.

Jak je to s legislativou a radonem u nových staveb?

Už od roku 1991 se legislativa v České republice zabývá radonem a jeho problematikou, která je spojená s ochranou nových staveb před účinkami radonu. V roce 2002 díky novým poznatkům novela zákona a vyhlášky upřesnila, kdy je nutné provádět měření radonu.
Každý člověk, který žádá o stavební povolení pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí zjistit radonový index pozemku. Po předložení výsledků na stavebním úřadu se rozhodne o vydání stavebního povolení nebo popřípadě o preventivních opatřeních.
Pokud stavební úřad rozhodne, že je radonový index příliš vysoký, tak se musí provést opatření, aby radon nemohl pronikat z podloží do objektu.

Jak je to se stavebním povolením u stávajích domů?

Při žádání stavebního povolení k rekonstrukci, přístavbě atd. by se opět mělo uskutečnit měření radonu. V případě vysoké naměřené hodnoty koncentrace radonu, je nezbytné provést vhodná protiradonová opatření, která zajistí snížení průniku radonu do objektu.
Vhodná protiradonová opatření navrhuje projektant na základě výsledků měření radonu v budově nebo na pozemku. V souladu s ČSN 73 0601.
Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu.
Všechna uvedená měření radonu a dalších přírodních radionuklidů mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb.) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Problematiku radonu podrobně upravuje především Atomový zákon, prováděcí vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ČSN 73 0601, Stavební zákon a Správní řád.
Víte, jak vysokou aktivitu radonu má Vaše stávající nebo plánovaná nemovitost? Nabízíme nejrychlejší měření radonu v Praze, Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji.

Formulář

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontakt

Vážíme si každého zákazníka a těšíme se na spolupráci s vámi.

Pavel Janovský, Malovická 2757/11, 141 00 Praha 4

+420 777 14 15 66

geodetservis@seznam.cz

www.geodetservis.cz

h

IČO: 67965326

Pobočky

GEODET Černovice u Tábora

Černovice u Tábora 150, 394 94 Pelhřimov

+420 777 14 15 66

geodetservis@seznam.cz

www.geodetservis.cz

 GEODET Říčany U Prahy

Masarykovo náměstí 28, 251 01 Říčany

+420 777 14 15 66

geodetservis@seznam.cz

www.geodetservis.cz

GEODET Kamenný Újezdec/Kamenný Přívoz

Kamenný Újezdec 54, 252 82 Kamenný Přívoz

+420 777 14 15 66

geodetservis@seznam.cz

www.geodetservis.cz

GEODET Praha – 4

Malovická 2757/11, 141 00 Praha 4

+420 777 14 15 66

geodetservis@seznam.cz

www.geodetservis.cz